Hoe werkt een doseerpomp?

Dosatron is de oorspronkelijke uitvinder van de niet-elektrische proportionele doseerpomp sinds 1974.
De Dosatron-technologie is een passieve volumetrische doseerpomp gebaseerd op een door water aangedreven hydraulische zuigerpomp die alleen wordt geactiveerd door de druk en het debiet van het water, zonder elektriciteit of meetapparatuur.
Zo'n pomp bestaat uit twee hoofdelementen: een passieve wateraangedreven hydraulische zuiger en een doseerzuiger.

Hoe werkt de hydraulische zuiger?

De zuiger van de motor beweegt onder de druk van het water. Met een systeem van kleppen kan de beweging worden omgekeerd. Deze door water aangedreven zuiger creëert een heen en weer gaande beweging langs de as van het pomphuis.
Elke zuigercyclus komt overeen met een vooraf bepaald volume water dat door de pomp stroomt. De snelheid van de motor varieert evenredig met de waterstroom.


Hoe werkt de doseerzuiger?

De doseerzuiger, aangedreven door de hydraulische zuiger, verplaatst mechanisch de vloeistofvolumes die in het systeem opgesloten zitten. Aan de zuigzijde zet het volume uit, terwijl het aan de perszijde krimpt. Het volume per slag is daarom vast en theoretisch constant, ongeacht de uitlaatdruk, het inlaatvacuüm of de vloeistofeigenschappen.

hoe werkt een D25 doseerpomp

Hoe werkt een doseerpomp?

Een terugslagklep opent tijdens het aanzuigen in de additievenleiding en sluit tijdens de injectie- en mengfase.
De dosering dicht dit vacuüm af door de doseerbehuizing en de doseerzuiger af te dichten. De doseerafdichting dient als drukventiel (bij het laten zakken).
De doseerzuiger injecteert daarom bij elke cyclus een vast volume additief en werkt als een heen en weer bewegende zuiger.
De doseerzuiger injecteert het gedefinieerde volume additief in verhouding tot het volume water dat door de wateraangedreven zuiger stroomt. Dit volume additief is handmatig instelbaar door de capaciteit van de doseerbehuizing aan te passen.
Het werkingsprincipe zorgt dus voor een constante en continue dosering die evenredig is met de waterstroom, onafhankelijk van variaties in waterstroom en druk.


Hoe wordt het additief gemengd?

De injectie van het additief in elk volume drijfwater in de mengkamer zorgt voor een continue en homogene stroomafwaarts van de doseerpomp.
De doseerzuiger injecteert dus continu een vast volume additief en werkt als een heen en weer bewegende verdringerzuiger.
De doseerzuiger injecteert het ingestelde volume additief in verhouding tot het volume water dat door de wateraangedreven zuiger stroomt. Dit volume additief is handmatig instelbaar door de capaciteit van de doseerbehuizing aan te passen.
Daarom zorgt het werkingsprincipe voor een constante dosering, onafhankelijk van de variaties in debiet en druk van het water. De injectie van het additief is evenredig met het waterdebiet.


Instelbare dosering zonder meetapparaat

De maximale doseerverhouding wordt gegeven door de theoretisch berekende verhouding: oppervlak van de doseerzuiger gedeeld door oppervlak van de waterzuiger.
Met het mechanische verstelsysteem kan de gebruiker het doseervolume handmatig verlagen om een lagere dosering te verkrijgen. Dit wordt bereikt door de slaglengte van de doseerzuiger aan te passen.
Net als tijdens de werking is er geen meetapparaat om de doseerinstallatie te besturen of ermee te communiceren.
Het doseerpercentage wordt daarom alleen verkregen door een theoretische constructie, die alleen is gebaseerd op het hierboven beschreven hydraulische gedrag.
De dosatrontechnologie is beschikbaar in een breed doseerbereik.

Doseerpomp Werkende Animatie

 

Dosatron is al bijna 50 jaar fabrikant van doseerpompen.
De Dosatron is een passieve niet-elektrische volumetrische proportionele doseerpomp zonder meetapparaat, bestaande uit twee volumetrische heen en weer gaande zuigers, waarvan de eerste werkt als hydraulische volumetrische zuiger om een lineaire beweging te creëren, en de tweede als volumetrische en proportionerende heen en weer gaande verdringerpomp met positieve verplaatsing.

 • Niet-elektrisch
  In tegenstelling tot elektrische pompen wordt de Dosatron doseerpomp alleen geactiveerd door druk en waterstroming.
 • Doseringsnauwkeurigheid
  De hoge nauwkeurigheid van de constante dosering van de hydro-motorpompen elimineert elk risico op overdosering, spaart het geconcentreerde additief en draagt bij aan het respect voor het milieu.
 • Proportionele dosering en homogene oplossing
  Het is ontworpen om de precieze dosis geconcentreerd additief te injecteren die continu, homogeen en recht evenredig is met het volume water dat de doseerpomp binnenkomt, ongeacht de variaties in debiet en druk die zich kunnen voordoen in het watersysteem.
 • Lage bedrijfskosten
  De levenscycluskosten zijn zeer laag dankzij het elektrische en servoloze ontwerp en het eenvoudige onderhoud.

De proportionele doseereenheid integreert 4 functies die worden gerealiseerd door een mechanische constructie.

 • Meten: hydraulische volumemotor voor waterstroming,
 • Dosering: continue proportionele injectie van vloeibaar of oplosbaar concentraat,
 • Reguleren: proportionaliteit geregeld door de waterstroom,
 • Mengen: homogenisatie geïntegreerd in het pomphuis.

Hoe kunnen we u helpen?