Onze hulpbronnen sparen: een stap verder!

Al een aantal jaren groeit onze betrokkenheid bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Elke dag proberen we stap voor stap verder te gaan in onze acties.

Om ons elektriciteitsverbruik te verminderen, zijn er onlangs condensatorbanken geïnstalleerd in ons gebouw.
Dit apparaat wordt geïnstalleerd bij de algemene stroomonderbreker en slaat elektrische ladingen op om reactieve energie te compenseren.

Het elimineert alle energieverliezen die op een elektrisch netwerk kunnen ontstaan. Dit zou ons in staat moeten stellen om ons jaarlijkse elektriciteitsverbruik met ongeveer 10% te verminderen!

De voordelen van deze oplossing :

DE ONDERHOUDSKOSTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VERLAGEN

  • Behandeling van harmonischen om vroegtijdige veroudering van apparatuur en vernietiging van gevoelige componenten te voorkomen.
  • Verminder lawaai en verwarming van de transformator.

DE BESCHIKBAARHEID VAN ENERGIE VERHOGEN

  • Om voortijdige netwerkonderbrekingen en schadelijke spanningsdips te compenseren.
  • Optimaliseer de dimensionering van de installatie.

DE ENERGIEPRESTATIES VAN HET GEBOUW VERBETEREN

  • Optimaliseer het energieverbruik en verlaag zo elektriciteitsrekeningen, energieverliezen en CO2-uitstoot.

Hoe kunnen we u helpen?