Dosatron weer als sponsor

Dosatron opnieuw sponsor

7 leden van onze stuurgroep hebben besloten zich aan te sluiten bij een gemeenschap van meer dan 10.000 mensen, sponsors van NQT (Nos Quartiers ont du Talent), een vereniging die de professionele integratie bevordert van jonge werkzoekenden (BAC+3), jonger dan 30 jaar, afkomstig uit prioriteitswijken, plattelandsvernieuwingsgebieden of bescheiden sociale milieus.

Dosatron, door mecenas te worden en haar medewerkers te mobiliseren in het sponsorsysteem, geeft jongeren de kans om de benodigde sleutels te krijgen om een baan te vinden. Zo zijn ze beter voorbereid op hun toekomstige professionele loopbaan.

Deelnemen aan dit project is een echte sociale betrokkenheid en een burgeractie die deel uitmaakt van onze CSR-aanpak. We zetten ons in om deze sociale toewijding uit te dragen, zowel binnen de muren van Dosatron als daarbuiten, in onze prachtige regio.

Omdat Dosatron altijd naar de toekomst kijkt, is het ook een kans om ervaring en knowhow door te geven aan de jonge mensen die de leidinggevenden en leiders vormen van de maatschappij van morgen.

Hoe kunnen we u helpen?