Vodovodní potrubí bylo označeno jako "efektivní řešení Solar Impulse"


Záhlaví štítku Solar Impulse

Vodní linka Dosatron získala ocenění "Solar Impulse Efficient Solution", které oceňuje výhodná řešení na ochranu životního prostředí.

Na základě hodnocení provedeného externími nezávislými odborníky a na základě ověřených norem byla našim dávkovacím čerpadlům Water Line udělena značka "Solar Impulse Efficient Solution". Připojuje se tak k výzvě #1000solutions, iniciativě nadace Solar Impulse, jejímž cílem je vybrat řešení, která splňují vysoké standardy ziskovosti a udržitelnosti, a představit je rozhodovacím orgánům, aby urychlily jejich realizaci.

Pro získání značky "Solar Impulse Efficient Solution" byla společnost DOSATRON důkladně posouzena skupinou nezávislých odborníků podle 5 kritérií, která zahrnují tři hlavní témata: proveditelnost, životní prostředí a ziskovost. Všechna označená řešení jsou součástí portfolia #1000solutions, které představí Bertrand Piccard, předseda nadace Solar Impulse, osobám s rozhodovací pravomocí v oblasti podnikání a státní správy. Cílem této iniciativy je podpořit přijetí ambicióznějších environmentálních cílů a urychlit zavádění těchto řešení ve velkém měřítku.

_____________________________

O značce "Solar Impulse Efficient Solution" l
Značka "Solar Impulse Efficient Solution", která je jednou z prvních značek pro podniky s pozitivním dopadem na životní prostředí a spojuje ochranu životního prostředí a finanční životaschopnost, se uděluje na základě hodnocení provedeného nezávislými externími odborníky. Ve spolupráci s renomovanými institucemi musí řešení ucházející se o značku projít neutrální metodikou založenou na ověřených standardech. Tato značka slouží jako ocenění čistých a ziskových řešení.

O nadaci Solar Impulse Nadace
Solar Impulse se věnuje urychlení zavádění čistých a ziskových řešení. Kromě toho nadace pomáhá rozhodovacím orgánům v podnicích a vládách dosáhnout jejich environmentálních cílů a přijmout ambicióznější energetické politiky, které jsou nezbytné pro uvedení těchto řešení na trh. Způsob, jak pokračovat v úspěchu prvního letu kolem světa na solární pohon.

Jak vám můžeme pomoci?