Hodnoty výrobce dávkovacího čerpadla

Společnost DOSATRON poskytuje vysoce kvalitní zařízení pro úpravu kapalin, špičkové služby, vysokou úroveň odborných znalostí a blízkost zákazníkům po celém světě.


Ambice

Naší ambicí je nabízet jednoduchá, jasná, spolehlivá a udržitelná řešení, která vám pomohou řešit vaše dnešní i budoucí výzvy.

Vize

Chceme být aktéry vašich návrhů a projektů a aktivně se podílet na rozvoji vašich znalostí a řešení. Základem naší vize je technická odbornost a blízkost k zákazníkovi. Společnost DOSATRON se zavazuje zaručit rychlé a zcela přizpůsobené služby vašim speciálním potřebám a udržovat nepřetržitý dialog založený na důvěře, naslouchání a doporučení.

 

Bezpečnost

Pro společnost DOSATRON je bezpečnost jejích zaměstnanců a partnerů vysokou prioritou.
Opatření přijatá útvarem společnosti pro kvalitu, bezpečnost a životní prostředí jsou určena k prevenci a kontrole všech rizik na staveništi a pro související činnosti.
Všichni zaměstnanci společnosti, bez ohledu na jejich profesi a funkci, jsou hnací silou a podílejí se na tomto procesu.
Díky ergonomické studii současného stavu byla společnost DOSATRON schopna navrhnout nástroje a pracoviště na míru, a tím snížit náročnost pracovních podmínek.

 

Kvalita

  • 100 % testovaných výrobků.
  • Sledování a dohledatelnost všech dílů a výrobků sestavených během výrobního procesu.
  • Úzké a vzájemně výhodné partnerství s dodavateli společnosti DOSATRON, které zajišťuje vyšší kvalitu nakupovaných komponentů.
  • Vizuální a syntetické metody pro sledování výrobních problémů (zpoždění, kvalita, údržba zařízení, kompetence personálu atd.) v reálném čase.

Ekologický design

Rozšířením působnosti ISO 14001  a integrací činností v oblasti designu a vývoje se nyní společnost DOSATRON může pochlubit zavedením skutečného procesu ekodesignu. Tento krok umožnil společnosti pochopit celý životní cyklus jejího výrobku a najít tak řešení, jak omezit související dopad na životní prostředí.

Jak vám můžeme pomoci?