Výrobce dávkovacích čerpadel od roku 1974

Vynálezce dávkovacího čerpadla - archiv
Jean Cloup, vynálezce neelektrického proporcionálního dávkovacího čerpadla poháněného vodou (1986)

Výrobce dávkovacích čerpadel

Společnost Dosatron vyvíjí, vyrábí a distribuuje jedinečnou technologii  neelektrických proporcionálních dávkovacích čerpadel pro kontinuální a proporcionální vstřikování a míchání kapalného nebo rozpustného koncentrátu ve vodě.

Naše dávkovací čerpadla poháněná vodou používají profesionálové v oblasti zdraví zvířat, zavlažování, úpravy vody, průmyslu, potravinářství a hygieny ve více než 100 zemích.

Dosatron, vynálezce proporcionálního dávkovacího systému poháněného vodou

Koncept neelektrického proporcionálního dávkovacího systému poháněného vodou se zrodil v roce 1974 ve Francii.

S tímto jedinečným postupem přišel veterinář Philippe Cloup a jeho bratr inženýr Jean. Na základě principu, že nemocné hospodářské zvíře už nežere, ale dál pije, navrhli Philippe Cloup a jeho bratr Jean Cloup automatickou stříkačku, která přimíchává léčebné látky do pitné vody, a tím automaticky a přesněji léčí hospodářská zvířata.

Montáž dávkovacího čerpadla - archiv
Archiv - Montáž dávkovacího čerpadla Dosatron na konci 70. let 20. století

Dosatron dnes

Duch rodinného podniku žije dodnes.
Ve společnosti Dosatron pracují zaměstnanci, kteří jsou ve firmě více než 20, 30 nebo 40 let a předávají historii společnosti Dosatron a své odborné znalosti novým generacím, které do firmy nastoupily nedávno. V současné době má společnost Dosatron více než 120 zaměstnanců v závodě v Tresses (Bordeaux, Francie), ale také v distribučních kancelářích po celém světě.

Odborné znalosti vyvinuté pro 5 trhů

Díky stálému kontaktu s distribučními partnery a uživateli svých hydromotorových dávkovacích čerpadel, který trvá již téměř 50 let, si společnost Dosatron vybudovala odborné znalosti v každé z oblastí jejich činnosti. To vedlo k vývoji řad dávkovacích čerpadel, které splňují potřeby veterinárního , zavlažování , úpravy vody , průmyslového  a hygienického a potravinářského  odvětví.

Jak vám můžeme pomoci?