Šetření našich zdrojů : o krok dál!


oslava dne Země - transparent

Již několik let roste naše angažovanost v oblasti společenské odpovědnosti firem. Každý den se krok za krokem snažíme jít ve svých činech dál.

Abychom snížili spotřebu elektřiny, byly v naší budově právě instalovány kondenzátorové baterie.
Toto zařízení, instalované u hlavního jističe, ukládá elektrické náboje pro kompenzaci jalové energie.

Eliminuje veškeré energetické ztráty, které mohou vznikat v elektrické síti. To by nám mělo umožnit snížit naši roční spotřebu elektřiny přibližně o 10 %!

Výhody tohoto řešení :

SNÍŽIT NÁKLADY NA ÚDRŽBU ELEKTRICKÉ INSTALACE

  • Ošetření harmonických, aby se zabránilo předčasnému stárnutí zařízení a zničení citlivých součástí.
  • Snížení hlučnosti a zahřívání transformátoru.

ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI ENERGIE

  • Kompenzace předčasných přerušení sítě a škodlivých poklesů napětí.
  • Optimalizujte velikost instalace.

ZLEPŠIT ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOVY

  • Optimalizujte spotřebu energie, snižte účty za elektřinu, energetické ztráty a emise CO2.

Jak vám můžeme pomoci?