La Revue de l'alimentation animale #729 - 09/2019 (Francie)

V červnu loňského roku se společnost Dosatron zúčastnila sympozia o vodě, které pořádala společnost Vétalis.

Cílem tohoto sympozia bylo mimo jiné navrhnout školení o:

  • Voda: důležitý problém, který je často přehlížen,
  • Úprava vody v chovu,
  • Dávkovací pumpa: prostředek pro podávání pitnou vodou,
  • Šumivý kamínek: kolektivní a kontrolovaná suplementace pitnou vodou.

Společnost Dosatron poskytla své odborné znalosti v oblasti dávkování proporcionálních dávek bez použití elektřiny pro aplikace ve zdravotnictví zvířat za přítomnosti odborných novinářů a veterinárních lékařů.

V návaznosti na toto sympozium představili Vétalis a Ocène společně vyvinutý distribuční vozík, který usnadňuje podávání šumivých oblázků pro doplnění mikroživin na pastvinách.

Jak vám můžeme pomoci?