Časopis Pompiers solidaire #4 | prosinec 2021

Během setkání mezi společnostmi Dosatron a Pompiers Solidaires se zrodilo velmi angažované partnerství.

Christophe a Yann ze společnosti Dosatron se již několik let setkávají se členy Pompiers Solidaires, aby si vyměnili informace o naší úpravně vody. Toto partnerství umožnilo nevládní organizaci získat vhodnější dávkovací čerpadlo pro chlorování, vytvořit výpočetní nástroj, který usnadňuje použití nastavení dávkovacího čerpadla v terénu, a mnoho dalších objevů.

Christophe a Yann nám svými schopnostmi umožňují rozvíjet naši síť společností a začínajících podniků, které se specializují na oblast vody v humanitárních situacích.

Jak vám můžeme pomoci?