Dosatron se připojuje k týmu France Water!

Dosatron je novým členem zbrusu nové federace France Water Team!
Cílem této federace je řešit národní a mezinárodní výzvy v oblasti vodního hospodářství.
Naše zapojení v této oblasti je pro nás velmi důležité.
Zásobování obyvatelstva pitnou vodou ve Francii i v zahraničí, čištění odpadních vod, úprava technologických vod.....
To vše jsou závažné problémy, které se týkají nás všech!

Jak vám můžeme pomoci?