Dosatron opět jako sponzor

7 členů našeho řídícího výboru se rozhodlo připojit ke společenství více než 10 000 lidí, sponzorů NQT (Nos Quartiers ont du Talent), sdružení, které podporuje profesní integraci mladých uchazečů o zaměstnání (BAC+3) do 30 let z prioritních okresů, venkovských revitalizačních oblastí nebo skromného sociálního prostředí.

Společnost Dosatron tím, že se stala patronem a zapojila své zaměstnance do systému sponzoringu, dává mladým lidem možnost získat potřebné klíče k nalezení zaměstnání. Jsou tak lépe připraveni na svou budoucí profesní kariéru.

Účast na tomto projektu je skutečným společenským závazkem a občanskou akcí, která je součástí našeho přístupu CSR. Jsme odhodláni reprezentovat tento sociální závazek jak ve zdech Dosatronu, tak i mimo něj, v našem krásném regionu.

Vzhledem k tomu, že společnost Dosatron vždy hledí do budoucnosti, je to také příležitost předat zkušenosti a know-how mladým lidem, kteří jsou vedoucími pracovníky a lídry budoucí společnosti.

Jak vám můžeme pomoci?