Chemie Technik - 11/2019

Společnost LDT, partner společnosti Dosatron v Německu, doplnila proporcionální dávkovací čerpadlo o automatický bypass. Tento bypass je ovládán buď hydraulicky, nebo pneumaticky.

Dávkovací čerpadla Dosatron řady D3 a D8 mohou být vybavena ručním obtokem, který zastaví dávkování a jednoduše nechá vodu protékat aktivací obtoku do polohy OFF. Například při čištění umožňuje propláchnutí čistou vodou přepnutím bypassu z polohy ON na OFF.

Společnost Dosatron vyvinula automatický bypass, který reaguje na potřeby trhu a automatizuje instalace.

Provozní vlastnosti bez elektřiny a proporcionální dávkování zůstávají stejné. Externí hydraulické nebo pneumatické ovládání umožňuje aktivovat nebo neaktivovat automatický bypass.

Tento typ ventilu lze použít k dosažení různé koncentrace lázně řízením průtoku vody.

Jak vám můžeme pomoci?