Doplňování pitné vody

Léčba zvířat pitnou vodou je velmi jednoduchá a účinná. Na rozdíl od jiných způsobů podávání umožňuje podávání doplňků stravy prostřednictvím pitné vody rychlé ošetření zvířat a přizpůsobení dávky jejich potřebám (vitamíny, minerály, rehydratační látky, probiotika, esenciální oleje atd.)

Výhody technologie Dosatron

Proporcionální dávkovací čerpadla Dosatron zaručují správné dávkování doplňků bez ohledu na trvalé změny tlaku a průtoku vody (v důsledku náhodného pití zvířat).

Neelektrická, samonasávací čerpadla Dosatron, která pracují i s gravitačním tlakem (nádržky s hlavicí), zajišťují, že doplněk je přidáván do pitné vody vašich zvířat za nejlepších možných podmínek.

Čerpadla Dosatron mohou dosáhnout vysokého dávkovacího procenta, aby bylo zajištěno správné rozpuštění perorálních prášků v zásobním roztoku. Obvykle obsahují dávky do 4 %, 5 % nebo 10 %, aby se získal větší objem zásobního roztoku, a tím se zlepšilo předředění méně rozpustných doplňků.

Jednotky Dosatron zaručují, že směs vody a doplňku zůstane konzistentní a rovnoměrná. To je způsobeno vysoce kvalitním dynamickým mícháním v motoru čerpadla (například řada Dosatron D25AL nabízí vynikající homogenitu dávkování v potrubí). Tím je zajištěno, že zvířata mají vždy stejný přístup ke správnému množství doplňku, protože doplňkový roztok je rovnoměrně rozdělen mezi napáječky.
Vzhledem k tomu, že :

 • brojler stráví pitím jen asi 3 % svého času,
 • počet návštěv a doba strávená u pijáka se také liší.

Úzce také spolupracujeme s našimi partnery z celého světa na pořádání pravidelných technických seminářů a vývoji specializovaných nástrojů (videa a školicí materiály o technikách podávání léčby).

Doporučená instalace pro přikrmování drůbeže pitnou vodou

Doporučená instalace pro doplňování drůbeže

 1. Proporcionální dávkovací čerpadlo Dosatron
 2. 80mikronový filtr
 3. Redukce tlaku
 4. 3 obtokové ventily
 5. 2 ventily (ventil čisté vody pro předběžné ředění a oplachování / ventil pro testování a urychlení plnění Dosatronu)
 6. Odstupňovaná směšovací nádrž pro předběžné ředění ošetření
 7. Pitný okruh

Tipy pro instalaci, používání a údržbu zařízení Dosatron

 • Před dávkovací čerpadlo nainstalujte 80mikronový filtr a přesný nízkoprůtokový vodoměr (třída D - R500) pro sledování spotřeby vody.
 • V případě instalace na hlavním potrubí pitné vody musíte zajistit, aby instalace splňovala platné normy pro odpojení (zpětný systém, např. odpojovače třídy B ...).
 • Nainstalujte Dosatron v obtoku na přívod vody se 2 ventily před a za Dosatronem.
  • 1 ventil pro čistou vodu.
  • 1 ventil pro rychlé propláchnutí/pročištění/testování dávkovacího čerpadla.
 • Po každém ošetření nádrž vždy vypláchněte a nechte přístroj Dosatron vstříknout čistou vodu.
 • Použijte odstupňovanou míchací nádrž určenou k omezení zbytků na konci ošetření.
 • Vysoké dávkovací procento (4 % nebo více) je jediným způsobem, jak zaručit, že se většina perorálních prášků správně rozpustí, aby nedocházelo k odchylkám v dávkování u pijáka.
 • Ujistěte se, že jsou vaše napáječky správně nastaveny (z hlediska tlaku/průtoku), a proveďte sanitaci systému pitné vody během vylidňování (prázdné stáje).
 • Testujte vodu dvakrát ročně (v zimě / v létě nebo v období sucha / v období dešťů) > Fyzikálně-chemický test (u zdroje) a bakteriologický test (na konci potrubí).
 • Nezapomeňte alespoň jednou ročně vyměnit těsnění vstřikovacího čerpadla.
 • Zkontrolujte rozpustnost ošetřovacích prostředků a to, zda jsou kompatibilní/bezpečné pro použití s jakýmikoliv biocidy, které můžete používat k dezinfekci vodovodního potrubí.
 • Informujte se u nás o chemické kompatibilitě aditiv používaných s různými modely Dosatronu (bezpečnostní list aditiv).

Doporučená dávkovací čerpadla