Dezinfekce vozidel / dekontaminace personálu (biologická bezpečnost pro výrobní místa)

Biologická bezpečnost v zemědělských podnicích se stala velkým problémem, zejména s ohledem na počet a četnost výskytu ohnisek chorob zvířat, které způsobují značné provozní ztráty, nadměrné používání antibiotik, omezení spotřeby a vývozu a propad cen masa, nemluvě o medializaci, která má velký dopad na odvětví a je o to škodlivější, že tyto choroby mohou někdy překročit druhovou bariéru a skončit nákazou člověka.

Kromě ochrany před kontaminací volně žijícími živočichy, škůdci apod. je důležité zajistit, aby byla vozidla (včetně pneumatik) řádně dezinfikována a aby byl dekontaminován personál vstupující na pracoviště*

*Přeprava může být významným biologickým rizikovým faktorem při šíření patogenů, ať už jde o viry, jako jsou viry způsobující ptačí chřipku nebo newcastleskou chorobu, bakterie, jako je salmonela, nebo parazity.
Podle organizace FAO se virus ptačí chřipky z 90 % šíří vozidly, zařízeními a lidmi.

Výhody technologie Dosatron

Proporcionální dávkovací čerpadlo Dosatron zajišťuje jednoduché a přesné dávkování dezinfekčních / čisticích prostředků v souladu se schvalovacími normami pro různé dezinfekční prostředky (včetně dodržení správného dávkování a minimální doby kontaktu).

Dávkování zůstává konstantní bez ohledu na změny průtoku a tlaku vody.

Technologie Dosatron se snadno instaluje a používá (protože není třeba elektrické připojení u vjezdu do areálu) a je dokonalým řešením pro zajištění přesného dávkování čisticích a dezinfekčních prostředků, ať už jsou rozprašovány ručně (pomocí rozprašovacího kopí), nebo prostřednictvím průjezdného dezinfekčního tunelu nebo oblouku (+ vana na kolečkách) instalovaného u vjezdů pro vozidla a personál.

Samonasávací čerpadlo Dosatron zajišťuje konzistentní ředění a usnadňuje odečítání a nastavení dávkovacího procenta. Může pracovat naprázdno (bez aditiv) bez rizika poškození a snadno a rychle se servisuje a udržuje.

Doporučená instalace pro dezinfekci vozidel

doporučená instalace dezinfekce vozidla

Tipy pro instalaci, používání a údržbu zařízení Dosatron

  • Před dávkovací čerpadlo nainstalujte filtr o velikosti 300 mikronů.
  • Pokud je instalován na hlavním potrubí pitné vody, musí instalace splňovat platné normy pro odpojování (zpětný systém, např. odpojovače třídy B...).
  • Před výměnou mycího/dezinfekčního prostředku jej vždy opláchněte čistou vodou.
  • Vypočítejte si maximální průtok vody při stříkání (závisí na počtu trysek a průtoku každé z nich) a zvolte vhodný rozsah Dosatronu.
  • Nezapomeňte alespoň jednou ročně vyměnit těsnění vstřikovacího čerpadla.
  • Informujte se u nás o chemické kompatibilitě aditiv používaných s různými modely Dosatronu (bezpečnostní list aditiv).

Doporučená dávkovací čerpadla

Dávkování chlornanů sodných nebo vápenatých

Alkalický biocid - Zvýšená účinnost ve vodě s pH nižším než 7,2 - Obvykle se přidává před vyrovnávací nádrž, aby se zajistila minimální doba kontaktu.
+LC+L(2)CLC instalované paralelně pro zvýšení rozsahu průtoku (10 l/h až 6 m3/h).
Pro instalační schéma nás prosím kontaktujte.
Informujte se u nás o chemické kompatibilitě aditiv používaných s různými modely Dosatronu (bezpečnostní list aditiv).