A weboldal használatával Ön jelzi, hogy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és betartja a weboldalon közzétett Felhasználói adatvédelmi nyilatkozatot. Ha nem ért egyet ezen feltételek bármelyikével, kérjük, ne használja ezt az oldalt, és ne küldjön személyes adatokat.

Korlátozott licenc
A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. az itt meghatározott feltételekre és az összes vonatkozó helyi törvényre és szabályozásra figyelemmel nem kizárólagos, nem átruházható, személyes, korlátozott jogot biztosít Önnek a weboldal és a kapcsolódó anyagok elérésére, használatára és megjelenítésére. Ez az engedély nem jelenti a webhely és az itt található anyagok tulajdonjogának átruházását, és a következő korlátozások vonatkoznak rá: (1) a webhely és az anyagok minden másolatán meg kell őriznie minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést; és (2) a webhelyet vagy az anyagokat semmilyen módon nem módosíthatja, nem reprodukálhatja, nem mutathatja be nyilvánosan, nem adhatja elő, nem terjesztheti, nem oszthatja meg, és nem használhatja fel más módon a webhelyet és az anyagokat semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra, kivéve, ha az itt kifejezetten engedélyezett.

Jogi nyilatkozat
Az ezen a weboldalon bemutatott információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. ezt az oldalt és annak tartalmát az "ahogy van" alapon bocsátja rendelkezésre, és nem vállal semmiféle garanciát vagy szavatosságot az oldallal vagy annak tartalmával kapcsolatban. A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.S. kizár minden ilyen kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot és garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot. A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. továbbá nem garantálja, hogy az ezen az oldalon elérhető információk pontosak, teljesek vagy aktuálisak.

Változások
Az itt található minden tartalom előzetes értesítés nélkül változhat. A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy módosítsa az oldal használatára vonatkozó feltételeket. Az oldalnak az ilyen változtatást vagy módosítást követő bármilyen használata úgy tekintendő, hogy Ön elfogadja az ilyen változtatásokat, módosításokat, kiegészítéseket vagy törléseket.

A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. bármikor megszüntetheti, megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti az oldal bármely aspektusát, beleértve az oldal bármely funkciójának elérhetőségét. A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozhatja bizonyos funkciók és szolgáltatások használatát, illetve a weboldal egyes részeihez való hozzáférést.

Hiperhivatkozások
Az oldalon található egyes hivatkozások olyan internetes oldalakat indítanak el, amelyek nem állnak a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. ellenőrzése alatt. A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. ezeket a külső linkeket kizárólag a felhasználók kényelmének érdekében biztosítja, és bármely ilyen link megadása nem jelenti azt, hogy a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. jóváhagyja az adott oldalt vagy az ott található vagy kínált tartalmakat, termékeket vagy szolgáltatásokat. Ennek megfelelően a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. nem vállal semmiféle garanciát vagy szavatosságot az ezeken az oldalakon található tartalmak elérhetőségére vagy tartalmára vonatkozóan, beleértve az allinkeket is.

Ha Ön regisztrál, termékeket vagy szolgáltatásokat rendel vagy vásárol bármely olyan féltől, amely kapcsolódik ehhez az oldalhoz, akkor Ön az adott harmadik féllel köt megállapodást, nem pedig a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.-vel. Ezekben az esetekben a regisztráció, megrendelés vagy vásárlás előtt át kell néznie és meg kell értenie az ilyen harmadik fél által közzétett feltételeket és adatvédelmi szabályzatot. Az itt kifejezetten meghatározott mértékig a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. által meghatározott adatvédelmi irányelvek és felhasználási feltételek nem alkalmazandók. A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. elkötelezett amellett, hogy olyan vállalatokkal lépjen kapcsolatba, amelyek osztoznak az adatvédelmi aggályainkban. Azonban nem tudjuk és nem is tudjuk ellenőrizni, hogy ezek a felek hogyan használják vagy gyűjtik az információkat, illetve hogyan működtetik üzleti tevékenységüket.

Amikor egy másik fél webhelyére hivatkozik, tisztában kell lennie azzal, hogy ezek a vállalatok cookie-kat vagy más eszközöket használhatnak az Önre vonatkozó információk gyűjtésére. Ebben az esetben a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. adatvédelmi irányelvei és feltételei nem alkalmazandók.

Beküldések Az információk és anyagok DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. részére történő beküldésével, akár e-mailben, akár más módon, beleértve, de nem kizárólagosan, visszajelzéseket, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, grafikákat vagy bármilyen típusú számítógépes fájlokat, Ön ezzel kifejezetten engedélyezi, vagy garantálja, hogy az ilyen anyag tulajdonosa kifejezetten engedélyezte a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. Felhasználói adatvédelmi nyilatkozatára is figyelemmel, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot és engedélyt ad az ilyen anyagok (teljes vagy részleges) felhasználására, sokszorosítására, módosítására, adaptálására, közzétételére, fordítására és terjesztésére világszerte, valamint más művekbe való beépítésére bármilyen formában, médiában vagy technológiában, amely jelenleg ismert vagy a későbbiekben kifejlesztett
.

Az adatok
javítása, megváltoztatása vagy törlése A felhasználók magánéletének védelme érdekében a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.S. vállalja, hogy a személyes adatok gyűjtése és kezelése a jelen weboldalon keresztül az 1978. január 6-i n°78-17 francia törvény, az úgynevezett "Informatikai és szabadságjogok" értelmében történik. A dosatron.com oldalon gyűjtött adatokkal végzett, személyes adatokat tartalmazó adatfeldolgozást a 1516493 nyilvántartási szám alatt bejelentették a CNIL-nek.

A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. lehetővé teszi a felhasználók számára a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. részére megadott információk felülvizsgálatát, frissítését, javítását, módosítását vagy törlését. A felhasználók ezt a jogukat a info@dosatron.com címre küldött e-mailben gyakorolhatják

A felelősség
korlátozása Sem a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S., sem leányvállalatai, alkalmazottai vagy egyéb képviselői nem vállalnak felelősséget a jelen weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatos károkért. A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen következményes, véletlen, közvetett, különleges vagy büntető jellegű kárért vagy költségért, beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt nyereséget, az üzletmenet megszakítását, az információ vagy adatok elvesztését vagy a jó hírnév elvesztését, a tulajdon elvesztését vagy károsodását, valamint harmadik felek bármely követelését, amely a jelen webhely vagy annak tartalmának vagy bármely linkelt webhely használatából, másolásából vagy megjelenítéséből ered vagy azzal kapcsolatban áll, függetlenül attól, hogy a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.-t tájékoztatták, tudott vagy tudnia kellett volna ennek lehetőségéről.

Nemzetközi felhasználók és joghatóság
Ezt az oldalt a Systonic tartja fenn és a franciaországi DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. ellenőrzi. A DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. nem vállal felelősséget azért, hogy az ezen az oldalon található anyagok alkalmasak vagy elérhetőek a Franciaországon kívüli más helyeken történő felhasználásra, és tilos az oldalhoz való hozzáférés olyan területekről, ahol az oldal tartalma illegális. Ha Ön Franciaországon kívülről lép be erre az oldalra, Ön felelős a helyi törvények betartásáért. A jelen weboldal tartalmára és használatára a francia jog az irányadó, anélkül, hogy a kollíziós jog elvei vagy szabályai érvényesülnének. A jelen megállapodásból eredő minden olyan vitát, amelyet nem lehet békés úton rendezni, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályzata szerinti választottbírósági eljárás útján kell rendezni.

Szerzői jog és védjegy
A weboldalon és annak bármely módosításán fennálló minden jogcím, szerzői jog és minden egyéb szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a weboldal designját, szövegét, grafikáját, valamint ezek kiválasztását és elrendezését, a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. tulajdonát képezik, és a DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. szerzői joga © 2011. évi DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.. Minden jog fenntartva.
A ™ vagy ® szimbólummal ellátott szövegek és képek védjegyek vagy bejegyzett védjegyek, és a megfelelő tulajdonosok engedélyével kerülnek itt felhasználásra.

Dosatron®

Hogyan segíthetünk Önnek?